Политика за поверителност | Христина Гудева - психолог
logo

Политика за поверителност

Политика за поверителност

съгласно регламент 2016/679 на ЕП и Съвета на ЕС

Сайтът www.lifeinbliss.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, предоставена от Вас онлайн при попълване на контактната форма и/или регистрационната форма. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон, да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Като потребители на сайта www.lifeinbliss.com можете свободно да разглеждате страниците му, без да сте длъжни да попълвате регистрационна форма и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се възползвате от някоя от предлаганите специализирани услуги, е необходимо да предоставите посочените във формата за регистрация лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили. Подчертаваме, че събираме само данни, които са необходими за реализиране на желаната от Вас услуга, като в този процес използваме изключително данните, които сме получили директно от Вас.

Видове лични данни, които обработваме:

  • Име;
  • Телефонен номер;
  • Имейл адрес.

Сайтът www.lifeinbliss.com не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Цели на обработката на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват в нашия регистър и се обработват само с цел осъществяване на комуникация с Вас относно реализиране на желаната от Вас услуга, за която сте попълнили заявка за регистрация, както и уведомяването Ви за наши нови услуги, статии, предстоящи събития, промоции и подаръци чрез имейли.

Срок за обработване на данните

Лични данни, предоставени въз основа на доброволна регистрация, се обработват до оттеглянето им, по начина, по който са предоставени, включително чрез функционалностите на уебсайта, електронният бюлетин или блога или чрез изтриване.

Вашите лични данни се съхраняват докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. След което всички събрани данни се изтриват, без излишно забавяне.
Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.

Защита на личните данни

Сайтът www.lifeinbliss.com използва следните технически средства за защита на личните Ви данни, а именно: SSL сертификат, който, посредством криптиране, защитава връзката между Вашето устройство и сайта.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Сайтът www.lifeinbliss.com не предоставя и не продава под никаква форма личните Ви данни на трети лица.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за този сайт. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват т.нар. „бисквитки“ (и не само) на тях.

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

Сайтът www.lifeinbliss.com използва Google Analytics и Facebook Pixel – това са инструменти за уеб анализ, предлагани съответно от Google Inc и Facebook Inc, и използващи технологии, сред които и JavaScript (за бисквитки и др.), с цел анализиране на вашето посещение и потребление.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка.

Въз основа на писмено искане и надлежно удостоверяване на Вашата самоличност имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме.

2. Право на коригиране на неточни лични данни.

Въз основа на писмено искане и надлежно удостоверяване на Вашата самоличност имате право да поискате  коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

3. Право на ограничаване на обработването на лични данни в следните случаи:

  • при оспорване верността на данните, за периода, в който е необходимо да се провери верността им;
  • обработването на данните е без правно основание, но Вие искате тяхното ограничено обработване, вместо изтриването им;
  • е подадено възражение за обработването на данните.

4. Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) в случаите, когато:

  • оттегляне на съгласието, върху което се основава обработването;
  • отпадне необходимостта от обработка на личните данни;
  • незаконно обработване на лични данни;
  • законово задължение за изтриване на лични данни.

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или при липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 5. Право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения.

С приемане на настоящите условия като потребител се съгласявате с обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение на следния имейл адрес: info@lifeinbliss.com

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и условията за ползване на сайта.


Политиката за поверителност и защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018 година. Сайтът www.lifeinbliss.com запазва правото си да я променя и допълва, без предварително уведомление, като своевременно публикува тези промени в сайта.