Причта за камилата и въображаемите окови | Христина Гудева - психолог
logo

Причта за камилата и въображаемите окови

„Голям керван преминавал през пустинята. Пътниците достигнали до оазис, в който решили да пренощуват. Но се оказало, че една скоба за завързване на камилите не достигала. А никой не искал да стои буден и да пази незавързаната камила.

Тогава единият от керванджиите отишъл при камилата, взел въжето и съвсем точно повторил всички движения, сякаш наистина завързал камилата за скобата. Тя си легнала и нощта преминала спокойно.

На сутринта отвързали камилите. Всички се приготвили за път с изключение на въображаемо завързаната камила, която отказвала да помръдне. Най-накрая керванджията, който вечерта я "вързал", се сетил какво да направи. Застанал до нея и развързал въображаемата скоба. Камилата веднага станала.“

И ние хората сме склонни често да поставяме умствени прегради пред себи си, пред желанията си, пред мечтите си. А всъщност пътят към личното ни щастие е свободен. Необходимо е само да се освободим от въображаемите окови, с които сме завързани.

 • А ти какви прегради поставяш пред себе си:
  - в работата/ кариерата;
  - във взаимоотношенията с партньора/ децата/ родителите/ приятелите;
  - по отношение на парите;
  - на външния си вид;
 • Как би искал/а да изглеждат тези аспекти? Как си ги представяш в мечтите си?
 • Искаш ли да ти помогна да ги реализираш?

Ето как тук.

С много обич в сърцето,

Сподели притчата, за да бъде полезна за повече хора.

Препоръчителни обучения

Comments are closed.