Притча за малките жабчета | Христина Гудева - психолог
logo

Притча за малките жабчета

„Няколко малки жабчета решили да си организират надбягване. Целта била да се изкачат на върха на една много висока кула.

Събрала се голяма тълпа да наблюдава състезанието. Когато стартът бил даден, жабчетата започнали да се изкачват...

Никой от тълпата не вярвал, че ще успеят да стигнат до върха. Чували се подвиквания:

– Пътят е толкова труден! Никога няма да стигнат върха.

Или:

– Няма начин да стигнат догоре. Кулата е толкова висока!

Малките жабчета започнали да се разколебават. Тълпата май била права. Твърде трудно било това предизвикателство за техните мънички крачета. И едно по едно се отказвали...

Имало обаче няколко ентусиасти, които продължавали нагоре. А тълпата продължавала да им подвиква:

– Стига вече! Откажете се! Вижте колко е трудно! Не може да успеете!

Постепенно и тези упорити жабчета се отказали. Само едно не спирало. Продължавало нагоре и нагоре... Стигнало върха. Там нямало никой друг освен него. Останалите се били отказали по пътя.

Тълпата полудяла от възторг. Всички искали да разберат как е постигнало този подвиг. Наобиколили го, когато слязло от кулата, и започнали да му задават въпроси. Оказало се, че жабчето победител е глухо."

Сега вземи лист и химикал и запиши отговорите на на следващите няколко въпроса:

  • Какво правиш когато имаш цел, когато имаш мечта, която искаш да постигнеш?
  • Преследваш ли я уверено и целеустремено?
  • Вярваш ли достатъчно в собствените си сили и възможности?
  • Интересуваш ли се какво мислят другите?
  • Оставяш ли техните убеждения и нагласи да повлияят твоите вярвания и поведение?
  • Как саботираш постигането на желанията си? (запиши поне 3 конкретни поведения)
  • Какво конкретно можеш да направиш, за да постигаш желаните резултати, занапред? (запиши поне 3 неща)
  • Каква е поуката за теб от притчата за малките жабчета?

С много обич в сърцето,

Сподели притчата, за да бъде полезна за повече хора.

Препоръчителни обучения

Comments are closed.