Притча: Не проблеми, а благословии ни поднася животът | Христина Гудева - психолог
logo

Притча: Не проблеми, а благословии ни поднася животът

Всички проблеми пред, които ни изправя съдбата съдържат в себе си ценен ресурс, който ни е необходим, за да се приближим към живота, който искаме.
Предназначението на предизвикателствата по пътя ни е да ни моделират по нов начин, да ни подтикнат да развием нова черта в характера си, да придобием нови качества и умения, без които да продължим напред и да имаме по-добър живот е невъзможно.

Трудните ситуации са трамплин към мечтите ни. Те не ни се случват просто така, за да страдаме или защото животът е такъв - труден. Всичко има дълбок смисъл.
Научим ли се да разшифроваме трудностите, разбираме, че проблемите всъщност са благословии. Те ни развиват и усъвършенстват.

Нека ви споделя една притча:

"Вървели по пътя на живота хората, всеки от тях носел на плещите си своя кръст. Имало един човек, който през цялото време пъшкал и се оплаквал, защото смятал, че неговият кръст е най-тежък.

- Не може така - мислел си той, - трябва да измисля нещо, за да облекча положението си.

И измислил. Започнал да изостава от другите хитрецът и когато вече никой не го виждал, спрял се, свалил кръста от гърба си и отрязал част от него. Доволен от своята находчивост, той догонил спътниците си и продължил заедно с тях по трудния път на живота. Ех, колко по-леко му било сега да носи своя кръст, след като го скъсил.

Минало известно време и на пътя на хората се изпречила голяма пропаст. Единственият начин да преминат през нея, бил като свалят кръстовете си и ги използват като мост между двата кая на пропастта. Минали всички един по един и продължили напред. Само хитрият човек не могъл да премине, защото неговият кръст бил твърде къс, за да опре на отсрещната скала - не му достигало точно толкова, колкото била дължината на отрязаното парче от него. Така той завинаги останал на това място и изгубил шанса да продължи напред."

С много обич в сърцето,

Сподели притчата, за да бъде полезна за повече хора.

Препоръчителни обучения

Comments are closed.