Как да победиш страховете си? | Христина Гудева - психолог
logo

Как да победиш страховете си?

Страхът е базисно чувство, което при определени обстоятелства всеки от нас изпитва в една или друга степен. Притесненията, които имаме за физическото, психическото и материалното си благополучие и това на хората, които обичаме, са напълно естествени. Ако някой ви каже, че не се страхува от нищо, то значи лъже сам себе си или вас. Страхът е присъщ на абсолютно всеки, без изключение! Разликата помежду ни не е дали се страхуваме, а дали позволяваме на страха да ни спре да бъдем такива каквито искаме и да постигнем това, което искаме.

„Смелостта не е отсъствие на страх, а победата над него“ е казал Нелсън Мандела.

В лека степен страховете се проявяват като безпокойство или тревога, а когато са силно изразени и ни завладяват в най-острата си форма изпитваме ужас.

Причините за възникването на страховете могат да са най-различни. Например след травмиращо преживяване в детството или дори в предишен живот, или при психична травма, може да са ни предадени и по наследство от нашите родители или да са в резултат на деструктивната им критика.

По своята същност страхът представлява заплаха от загуба на това, с което се отъждествяваме или към, което сме привързани. Отъждествяване е налице, когато се идентифицираме например с тялото или ума си, с професията си, със семейното или общественото си положение, или с която и да е друга роля в живота си. А привързаността е усещане за близост и симпатия към друг човек или към нещо, което ни носи психически или физически комфорт, и лишаването ни от обекта на нашата привързаност буди неприятни емоции като безпокойство, тревога, страх. Обикновено отъждествяването и привързаността са налице едновременно и взаимно се допълват и подсилват, провокирайки различни наши страхове.

Когато страхът е застанал в центъра на емоционалния ни живот и доминира над нас, се чувстваме сковани, обезверени и не успяваме да мислим и да действаме рационално. Той е най-голямата ни спирачка да вървим смело напред, да се развиваме и да постигаме целите си.

Страхът е продукт на собствения ни ум, на собствените ни представи. И следователно справянето със страха е в нашите ръце. За да се освободим от страха не трябва да го потискаме, защото това, което е потиснато рано или късно изплува, а точно обратното - да му дадем правото да съществува, да го анализираме и да го разберем. Успеем ли да го видим в друга светлина, той губи силата си.

Всеки път, когато се скрием от това, което провокира нашия страх, той се засилва, а в съзнанието ни се натрупва негативния опит на провала. Доказано е, че опитваш ли се да избягаш от това, което те плаши, започваш да изпитваш чувство на провал.

Най-ефективният начин, известен на психологията, да преодолеем страха си е да се изправим срещу него, да му се покажем. Срещата със страха е плашеща за повечето хора, но това е начинът да свикнем с него и той да започне да отшумява. Нервната ни система намалява възбудата си при многократно излагане на въздействието на едни и същи стимули. С други думи страхът е проектиран, когато тръгнем към него, да започне да изчезва.

Например, ако ви е страх да говорите пред публика, ще трябва да започнете да го правите, защото с всеки следващ път ще ви се струва все по-малко плашещо да го правите. И така с практиката, в един момент, дори ще усетите, че ви е напълно комфортно и приятно да застанете пред аудитория и да се представите блестящо.

 „Не е толкова страшно, колкото си мислиш. Най-големият ти враг е собственото ти въображение.“ Крисчън Грей

Предлагам ви следната техника, която може да ви помогне да се освободите от много от страховете си:

 1. Признайте, че страхът ви съществува – не го отричайте, не се опитвайте да го игнорирате или да избягате от него, просто му позволете правото да съществува и приемете, че е част от вас. Колкото повече се съпротивляваме на нещо, толкова по-голямо става то. Кажете си: „Да, страх ме е от… Да, страхувам се, че…“;
 2. Открийте къде точно в тялото ви е местонахождението на вашия страх. Затворете очи, вдишайте дълбоко въздух и издишайте бавно 2,3,5 пъти, толкова колкото ви е необходимо, за да се отпуснете напълно и да можете да усетите къде точно се е настанил страхът;
 3. Насочете вниманието си към съответната част, където се намира страхът ви и се свържете с него;
 4. Представете си го като някакво същество, което стои пред вас, погледнете го и му кажете: „Виждам те! Добре си дошъл! Какво важно послание имаш за мен? На какво искаш да ме научиш?“.
  По време на диалога с вашия страх е важно да дишате бавно и плавно и да приемете посланията му, без осъждане и без критика.
  Също така можете да го попитате: „В какво е силата ти? Кога си се появил? Как можеш да ме подкрепиш? Как можеш да ме направиш по-силен/на?“.
  Най-важният въпрос е на какво иска да ви научи този страх. Всичко, което идва в живота ни е нещо през което трябва да преминем, за да израснем, придобивайки нови знания и умения. Трудните ситуации ни провокират да видим ограниченията си, да осъзнаем какво блокира вътрешните ни ресурси, и от какво е дошло време да се освободим, за да проявим нашата сила.
 5. В края на вашия разговор със страха, обърнете внимание какво се е променило по време на тази ваша среща. Вероятно ще установите, че това същество има нов образ, може би се е превърнало в друго същество или пък в предмет, който ще ви дава сила занапред.
 6. Задължително благодарете на страха си, че се е появил и ви е дал безценен урок, който ще промени живота ви.

С всяка малка стъпка, която направите към своя страх, ще забележите, че силата му намалява, а самоуважението и увереността ви, че можете да се справите с него, значително нараства.

Справянето със страховете води след себе си успехи и на други нива. На психологическо ниво – изпитваш чувство на удовлетворение и лична сила. С всяка малка победа над нещата, които ни плашат, ние събираме доказателства за способността си да се справим, да ги преодолеем завинаги. Всеки път печелим все повече мощ над тях и в един момент те загубват силата си напълно.

На поведенческо ниво, заставането лице в лице срещу страха, ни помага да развием увереност в себе си и спокойствие в собствените ни възможности.

Колкото по-устойчиви са нашите страхове, толкова повече енергия е заключена в тях и толкова по-голям е потенциалът им да ни изтласкат напред. Проблемите, които се появяват пред нас и преодоляването им, посредством създаване на нови когнитивни схеми и навици, са трамплинът на личностното ни развитие и постигане на по-щастлив живот.

С много обич в сърцето,

Сподели статията, за да бъде полезна за повече хора.

Препоръчителни обучения

Comments are closed.